Skills

In de module Skills zijn de spelregels voor evaluaties van zowel medewerkers als samenwerkingspartners opgenomen. 

Wij vertrouwen op de professionaliteit van onze mensen en willen hen ook gelegenheid bieden om zich te blijven ontwikkelen. 

Onze professionals zijn zeer goed in staat om te reflecteren op eigen prestaties en feed back te geven aan collega's. In dat kader kiezen wij er bewust voor om een regulier evaluatiegesprek slechts een maal in de twee jaar te voeren en het andere jaar te kiezen voor het bespreken van een zelfevaluatie en / of peer review. 

3.01 P Evaluatie medewerkers en samenwerkingspartners
Procedure voor regulier evaluatiegesprek, monitoring van de ontwikkeling van competenties alsmede zelfevaluatie en peer reviews.
3.01 P Evaluatie Medewerkers en Samenwerkingspartners.pdf (313.6KB)
3.01 P Evaluatie medewerkers en samenwerkingspartners
Procedure voor regulier evaluatiegesprek, monitoring van de ontwikkeling van competenties alsmede zelfevaluatie en peer reviews.
3.01 P Evaluatie Medewerkers en Samenwerkingspartners.pdf (313.6KB)

De procedure wordt daarom ook ondersteund door een drietal formulieren:

  1. 3.01a F Ontwikkelmeter Competenties
  2. 3.01b F Evaluatiegesprek regulier
  3. 3.01c F Zelfevaluatie en peer review

Deze formulieren zijn dusdanig specifiek voor onze organisatie dat wij besloten hebben om deze niet te publiceren. 


Uiteraard wordt de opleidingsbehoefte meegenomen in de managementreview en de jaarplannen en doelstellingen.