Staff

In de module Staff zijn ons personeelshandboek, de functie- en competentieprofielen en de inzetbaarheidsmatrix opgenomen. 

 

De inzetbaarheidsmatrix geeft inzicht in sector ervaring, competentieniveaus en beroepskwalificaties en heeft betrekking op ons eigen kernteam en de vaste samenwerkingspartners.


Ook het model voor de samenwerkingsovereenkomst die nu nog ter beoordeling ligt bij de fiscus zal hier worden opgenomen na goedkeuring.