Strategy

In onze module Strategy hebben wij de Management Review centraal geplaatst. Dit is het vliegwiel van onze bedrijfsvoering.

1.01 P Management Review
De procedure Management Review (ISO 9001: 2015, par 9.3)
101 P Management review.pdf (470.05KB)
1.01 P Management Review
De procedure Management Review (ISO 9001: 2015, par 9.3)
101 P Management review.pdf (470.05KB)

Naast een aantal klassieke elementen besteden wij bij de management review ook periodiek aandacht aan de volgende aspecten:

  • Organisatiecontext
  • SWOT analyse
  • Stakeholders (in goed Nederlands: Belanghebbenden)
  • Proces risico's 


Voor het bepalen van de organisatiecontext gebruiken wij het Business Canvas Model dat we hebben aangevuld met een aantal kwadranten voor externe invloeden.  


Hulpmiddel Organisatiecontext
Met dit hulpmiddel wordt een beeld gevormd van de organisatiecontext, stakeholders en SWOT.
Hulpmiddel organisatiecontext stakeholders en SWOT.pdf (1.09MB)
Hulpmiddel Organisatiecontext
Met dit hulpmiddel wordt een beeld gevormd van de organisatiecontext, stakeholders en SWOT.
Hulpmiddel organisatiecontext stakeholders en SWOT.pdf (1.09MB)Een ander onderwerp van de management review is de preventieve proces risico analyse. Ook deze analyse willen wij jaarlijks herzien / actualiseren en ter beoordeling voorleggen aan de directie. Ter inspiratie vindt u hierbij een screenshot van onze tool die wij samen met samenwerkingspartner Herman van Nispen hebben (door) ontwikkeld. 


 

Preventieve Proces Risico Analyse
Hierbij een screenshot van een deel van onze zogenaamde PPRA.
Screenshot Preventieve Proces Risico Analyse.pdf (516.46KB)
Preventieve Proces Risico Analyse
Hierbij een screenshot van een deel van onze zogenaamde PPRA.
Screenshot Preventieve Proces Risico Analyse.pdf (516.46KB)