Style

In deze module zijn een aantal afspraken over bijvoorbeeld huisstijl, stijl van communiceren, kleding etc. opgenomen. Dit hebben we, hoewel we wel streven naar een uniforme uitstraling,  bewust niet in procedures verwoord.