OHS & Ergonomics

Nova Invicta ondersteunt tal van bedrijven op het gebied van Arbeidsomstandigheden en Ergonomie. Hiervoor hebben wij een breed dienstenpakket zoals bijvoorbeeld:


Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Elke werkgever dient een -actuele- RI&E te hebben. Dit is de basis voor het Arbobeleid. 

Nova Invicta beschikt over een landelijk dekkend netwerk aan middelbaar en hoger veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en A&O deskundigen die dit, individueel of in teamverband, kunnen uitvoeren. Hierbij voeren wij de volgende activiteiten uit:

 • Onderzoek werkbeleving & analyse verzuim / incidenten
 • Eerste rondgang ter plaatse voor inventarisatie 
 • Uitvoeren van indicatieve metingen voor bijv. geluid en licht (tweede rondgang)
 • Uitvoren aanvullend onderzoek (indien nodig) naar functie specifieke risico's (fysieke belasting / ergonomie) of  arbeidsmiddelen, processen etc. 
 • Opstellen rapportage en concept plan van aanpak
 • Bespreken rapportage en plan van aanpak met werkgever en werknemersvertegenwoordiging
 • Eventuele toetsing door gecertificeerd kerndeskundige door middel van controle bezoek

 

Daarnaast bieden wij ook diensten aan als

 • Werkplekanalyse / Job Safety Analyses
 • Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid
 • Onderzoek Werkbeleving / Psycho Sociale Arbeidsbelasting
 • Opzetten Arbo managementsysteem